Hedersledamöter

Akademiens hedersledamöter är Mats Svegfors, Chris Heister och Bert Lilja.