Vad är Fria Byggakademien

Fria Byggakademien - l’Académie de Bâtiment Libre
Fria Byggakademien bildades en sen afton år 1965 av fyra civilingenjörer, väg- och vattenbyggare. Två av dem var entreprenörer och två var konsulter. De hade
funnit att utbudet av kurser och konferenser i företagsledning var av alltför låg kvalitet. Stiftarna var Boris Blomgren, Kurt Månsson, Arne Johnson och Bengt O
M Olson.

Från att i början ha varit ett uttryck för teknologiskt leklynne blev Fria Byggakademien ganska snart en allvarlig arbetsinsats och den är nu, efter över femtio år, en kraftfull institution byggd på en bärande idé. Syftet är att öka kunnandet inom bygg- och fastighetssektorn i ledarskap och i samhällsfrågor i stort genom att erbjuda fortbildning för unga samhällsbyggare. Föreläsarna är framstående kvinnor och män från det etablerade samhället. Kursen ger också deltagarna ett utmärkt nätverk i branschen. Under årens lopp har fler än 1 100 elever, inom samhällsbyggnadsbranschen, fått sina diplom och akademiklumpar
efter genomgången kurs. Klumpen är ett konstverk i tenn.

Fria Byggakademiens utbildning genomförs vartannat år i form av en föreläsningsserie om fyrtio föreläsningar, två per kväll på vardagar under september till mars. Företag, myndigheter och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn inbjuds att nominera var sin elev. Sedan 1965 har tjugosex föreläsningsserier genomförts. För att komma i fråga måste den ansökande vara högst fyrtio år, vara utbildad civilingenjör, eller ha en annan form av akademisk utbildning, ha arbetat i bygg- och fastighetsbranschen i fem till tio år samt vara ett ämne till en blivande ledare eller ha en ledande befattning. Varje kull är begränsad till fyrtio personer. I de senaste utbildningsserierna har hälften varit kvinnor och hälften män. Stiftarna, se nedan, driver denna verksamhet helt ideellt.

Föreläsningsserien är kostnadsfri och föreläsarna erhåller inga arvoden. Utbildningen sker i Stockholm. Dock faktureras företagen självkostnaden för ett tvådagars seminarium, för förtäring under föredragskvällarna, för höstens avslutande gasque och för avslutningshögtiden.

Hederselev sedan 1987 är Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf.

Idag består stiftarna av Lars Benton, Anna Denell, Ann-Sophie Forsberg, Ola Månsson, Eva Nygren, Johan Skoglund och Svante Torell.

Stiftarna i januari 2018